Spol- & filmuppdrag, Polen

Spol- och filmuppdrag i Polen

För många år sedan drabbades Polen av översvämningar som orsakade stora problem. Vatten- och avloppsledningar gick sönder och förorenat vatten rann rakt ut i dricksvattnet och blandades i floden Oder.

Flera medarbetare från Puls åkte dit på uppdrag av Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och hjälpte till att felsöka för att hitta skadorna och förbereda för relining. 

Översvämningarna i Polen ställde till stora problem. De var de värsta på länge. På några få timmar steg vattennivån ca 4 meter och en yta, ungefär lika stor som Skåne, hamnade under vatten. VA-systemet gick sönder: vatten- och avloppsverken förstördes, ledningarna blev igensatta och vissa förstördes helt.

Ett stort arbete för att reparera akuta skador startades av polska myndigheter men de ville samtidigt göra insatser som kunde hindra att något liknande kunde hända igen. 

Puls AB på spol- och filmuppdrag i Polen

Puls rycker in

Med hjälp av Sida fick Puls rycka in. Vi hade de expertkunskaper som krävdes för att hjälpa de polska myndigheterna att både rengöra rören och hitta skadorna för att kunna förebygga framtida problem.

Vi började arbetet med att hjälpa till att städa ur dag- och spillvattenledningarna med hjälp av högtrycksspolning.

Ledningsinspektion lokaliserade skadorna

Efter att ledningarna rensats från dy och slam letade vi upp de delar av ledningarna som skadats med hjälp av ledningsinspektion. Den utfördes med vår avancerade filmutrustning, något som inte fanns i Polen på den tiden. Efter att ha filmat och lokaliserat skadorna kunde vi kartlägga och förbereda inför nödvändiga åtgärder, bland annat reparation av de skadade ledningarna med hjälp av relining.

Tack vare att avloppsrören lagades minskade risken för framtida problem. Dessutom bidrog projektet till att minska föroreningarna i Östersjön, då Oder har sitt utflöde där. 

 

RELATERADE TJÄNSTER

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500